Bota unha ollada e entenderalo

Benvido á AUTOESCOLA MATA!

 

AUTOESCOLA MATA ofrécelle a todos os seus alumnos e alumnas da bisbarra de Santiago de Compostela, así como doutros lugares de Galicia, dende a primeira metade dos anos 80, un servizo profesional, personalizado e integral en todos os cursos que imparte.


Velaí que dende a nosa creación teñamos apostado por un ensino de calidade, cos mellores medios técnicos e humanos: profesorado altamente cualificado e especializado, excelentes infraestruturas, inmobles e flotas de vehículos.

Destacamos non só polos prezos competitivos que se ofrecen senón, así mesmo, pola continua innovación e renovación dos métodos docentes. Coñecemos as últimas novidades en I+D+i dentro do propio sector e aplicamos as de maior vangarda para atender de xeito máis eficiente e eficaz ao alumnado. Incluso este ten a posibilidade de realizar tests online dende o seu propio fogar; aplicación provista, entre outras cousas, de vídeos explicativos (de grande utilidade) e apartados teóricos que serven como complemento didáctico e de repaso.

O noso compromiso coa seguridade fai que sexamos responsables da aprendizaxe dos nosos alumnos e alumnas. Sensibilizados con este aspecto, está entre os nosos obxectivos prioritarios que os condutores noveis participen na transmisión dunha verdadeira cultura da educación viaria.

Obsérvanos ben!

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
e-mail: info@aemata.com / telefóno: 981.935.005